Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. (PDF, 309.13Kb)
II Sesja Rady Gminy Widuchowa
2024-06-13 projekt uchwały
2 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Widuchowa w Stowarzyszeniu Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. (PDF, 311.94Kb)
II Sesja Rady Gminy Widuchowa
2024-06-13 projekt uchwały
3 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie nadania nazwy obiektowi sportowemu w Widuchowej przy ulicy Tatrzańskiej. (PDF, 577.65Kb)
II Sesja Rady Gminy Widuchowa
2024-06-13 projekt uchwały
4 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widuchowa z tytułu wykonania budżetu za 2023 r. (PDF, 316.35Kb)
II Sesja Rady Gminy Widuchowa
2024-06-13 projekt uchwały
5 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za rok 2023 . (PDF, 314.26Kb)
II Sesja Rady Gminy Widuchowa
2024-06-13 projekt uchwały
6 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Widuchowa wotum zaufania. (PDF, 313.25Kb)
II Sesja Rady Gminy Widuchowa
2024-06-13 projekt uchwały
7 Uchwała Nr I/7/2024 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Widuchowa. (PDF, 206.61Kb)
I Sesja Rady Gminy Widuchowa
2024-05-23 uchwała
8 Uchwała Nr I/6/2024 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Finansów i Gospodarki. (PDF, 214.08Kb)
I Sesja Rady Gminy Widuchowa
2024-05-23 uchwała
9 Uchwała Nr I/5/2024 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Samorządu i Oświaty. (PDF, 215.07Kb)
I Sesja Rady Gminy Widuchowa
2024-05-23 uchwała
10 Uchwała Nr I/4/2024 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (PDF, 214.59Kb)
I Sesja Rady Gminy Widuchowa
2024-05-23 uchwała
11 Uchwała Nr I/3/2024 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. (PDF, 211.80Kb)
I Sesja Rady Gminy Widuchowa
2024-05-23 uchwała
12 Uchwała Nr I/2/2024 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Widuchowa. (PDF, 210.90Kb)
I Sesja Rady Gminy Widuchowa
2024-05-23 uchwała
13 Uchwała Nr I/1/2024 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Widuchowa. (PDF, 210.54Kb)
I Sesja Rady Gminy Widuchowa
2024-05-23 uchwała
14 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Widuchowa. (PDF, 498.01Kb)
I Sesja Rady Gminy Widuchowa
2024-05-23 projekt uchwały
15 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Finansów i Gospodarki. (PDF, 427.63Kb)
I Sesja Rady Gminy Widuchowa
2024-05-23 projekt uchwały
16 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Samorządu i Oświaty (PDF, 428.89Kb)
I Sesja Rady Gminy Widuchowa
2024-05-23 projekt uchwały
17 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (PDF, 428.96Kb)
I Sesja Rady Gminy Widuchowa
2024-05-23 projekt uchwały
18 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. (PDF, 426.77Kb)
I Sesja Rady Gminy Widuchowa
2024-05-23 projekt uchwały
19 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Widuchowa. (PDF, 492.44Kb)
I Sesja Rady Gminy Widuchowa
2024-05-23 projekt uchwały
20 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Widuchowa. (PDF, 426.59Kb)
I Sesja Rady Gminy Widuchowa
2024-05-23 projekt uchwały
21 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Widuchowa. (PDF, 498.01Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-23 projekt uchwały