Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
19 - rozwiń Zapytanie dot. inwestycji w miejscowości Ognica zapytanie Agnieszka Smętek 2019-09-10
18 - rozwiń Interpelacja dot. rozwoju zbiorowego transportu publicznego w Gminie Widuchowa interpelacja Agnieszka Smętek 2019-09-10
17 - rozwiń Zapytanie dot. zamknięcia świetlicy wiejskiej w Pacholętach zapytanie Maria Markowicz 2019-08-26 2019-09-04
16 - rozwiń Zapytanie dot. wykorzystania funduszu sołeckiego Sołectwa Rynica w zakresie wykonania projektu, zakupu, montażu urządzeń siłowni zewnętrznych zapytanie Jadwiga Hasiuk 2019-08-26 2019-09-04
15 - rozwiń Zapytanie dot. przejęcia cmentarza w miejscowości Pacholęta zapytanie Maria Markowicz 2019-06-14 2019-06-26
14 - rozwiń Zapytanie dot. programu otwarte strefy aktywności zapytanie Maria Markowicz 2019-06-14 2019-06-26
13 - rozwiń Interpelacja dot. udzielania przez Gminę Widuchowa dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej interpelacja Jadwiga Hasiuk 2019-06-14 2019-06-28
12 - rozwiń Interpelacja dot. zasad użytkowania pomieszczenia Poczty Polskiej na świetlicę wiejską w Widuchowej oraz zasad użytkowania pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy na punkt pocztowy interpelacja Jadwiga Hasiuk 2019-06-14 2019-06-26
11 - rozwiń Zapytanie dot. zmiany obwodu szkolnego zapytanie Agnieszka Smętek 2019-05-30 2019-06-13
10 - rozwiń Zapytanie dot. zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w związku ze strajkiem nauczycieli zapytanie Jadwiga Hasiuk 2019-04-11 2019-04-23
9 - rozwiń Zapytanie dot. zwołania posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki oraz Samorządu i Oświaty w dn. 05 marca 2019 r. zapytanie Jadwiga Hasiuk 2019-04-11 2019-04-24
8 - rozwiń Zapytanie dot. zapewnienia intymności pacjenta w Przychodni Rodzinnej w Widuchowej zapytanie Zbigniew Pałka 2019-04-11 2019-04-23
7 - rozwiń Zapytanie dot. pojemnika Polskiego Czerwonego Krzyża na odzież używaną zapytanie Agnieszka Smętek 2019-03-06 2019-03-18
6 - rozwiń Zapytanie dot. drogi gminnej położonej na działce nr 412 zapytanie Agnieszka Smętek 2019-03-06 2019-03-18
5 - rozwiń Zapytanie dot. przycięcia drzew na działce gminnej zapytanie Agnieszka Smętek 2019-03-06 2019-03-18
4 - rozwiń Zapytanie dot. rozmieszczenia hydrantów przeciwpożarowych w miejscowości Ognica. zapytanie Agnieszka Smętek 2019-02-13 2019-02-25
3 - rozwiń Zapytanie dot. znaków drogowych usytuowanych przy drogach gminnych w miejscowośco Ognica. zapytanie Agnieszka Smętek 2019-02-13 2019-02-26
2 - rozwiń Informacja dotycząca lamp oświetleniowych w miejscowości Ognica. zapytanie Jadwiga Hasiuk 2019-01-17 2019-01-30
1 - rozwiń Informacja dotycząca funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Ognicy oraz zatrudnienia osoby na stanowisko palacza C.O. zapytanie Agnieszka Smętek 2018-12-05 2018-12-18