Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Widuchowa

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
79 - rozwiń Interpelacja dot. oświetlenia ulicznego na ulicy Słonecznej w miejscowości Krzywin interpelacja Grzegorz Gunia 2023-10-24 2023-10-27
78 - rozwiń Zapytanie dot. naprawy drogi gminnej w miejscowości Ognica zapytanie Agnieszka Smętek 2023-09-27 2023-10-04
77 - rozwiń Interpelacja dot. usunięcia tablicy w miejscowości Ognica interpelacja Agnieszka Smętek 2023-08-31 2023-09-06
76 - rozwiń Zapytanie dot. usunięcia suchych drzew lub zniwelowania realnego zagrożenia zniszczenia nagrobków na cmentarzu komunalnym w Krzywinie zapytanie Agnieszka Szefler 2023-08-01 2023-08-16
75 - rozwiń Interpelacja dot. nadania herbu i flagi Gminie Widuchowa. interpelacja Grzegorz Gunia 2023-07-20 2023-08-03
74 - rozwiń Interpelacja dot. zamontowania hydrantu przy ul. Słonecznej 1 w Krzywinie interpelacja Grzegorz Gunia 2023-07-20 2023-07-28
73 - rozwiń Interpelacja dot. usunięcia krzewów i krzaków przy ul. Słonecznej w Krzywinie. interpelacja Grzegorz Gunia 2023-07-20 2023-07-28
72 - rozwiń Interpelacja dot. usunięcia dwóch topoli przy ul. Słonecznej w Krzywinie. interpelacja Grzegorz Gunia 2023-07-20 2023-07-27
71 - rozwiń Interpelacja dot. nieprzestrzegania rozkładu jazdy autobusów przez kierowców. interpelacja Agnieszka Smętek 2023-04-27 2023-05-10
70 - rozwiń Zapytanie dot. zamontowania stojaków na narzędzia do prac porządkowych na cmentarzach komunalnych w Gminie Widuchowa. zapytanie Agnieszka Smętek 2023-04-27 2023-05-11
69 - rozwiń Zapytanie dot. ogrodzenia cmentarza w Krzywinie. zapytanie Agnieszka Szefler 2022-05-09 2022-05-23
68 - rozwiń Zapytanie dot. uszkodzonych elementów metalowych oraz schodów przy świetlicy wiejskiej w Ognicy. zapytanie Agnieszka Smętek 2022-01-14 2022-01-20
67 - rozwiń Zapytanie dot. oznaczenia przystanku autobusowego w Ognicy oraz o wywieszenie rozkładu jazdy autobusów. zapytanie Agnieszka Smętek 2022-01-14 2022-01-18
66 - rozwiń Zapytanie dot. posadowienia pojemnika na odzież używaną w miejscowości Ognica. zapytanie Agnieszka Smętek 2021-09-24 2021-09-28
65 - rozwiń Zapytanie dot. wysokości odprawy Wójt Gminy Widuchowa oraz urlopu wypoczynkowego w latach 2018, 2019, 2020 r. zapytanie Jadwiga Hasiuk 2021-02-15 2021-03-01
64 - rozwiń Zapytanie dot. podjętych działań ujętych w pismach z dnia 30.10.2019r. złożonych przez Radną Agnieszkę Szefler w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz stopnia realizacji tych działań. zapytanie Agnieszka Szefler 2020-12-11 2020-12-28
63 - rozwiń Zapytanie dot. możliwości uzupełnienia jednego punktu świetlnego na ulicy Nowej (przy skrzynkach pocztowych) w miejscowości Krzywin. zapytanie Agnieszka Szefler 2020-12-11 2020-12-28
62 - rozwiń Zapytanie dot. możliwości uzupełnienia oświetlenia na ulicy Widuchowskiej w Krzywinie przy parkingu przychodni. zapytanie Agnieszka Szefler 2020-12-11 2020-12-28
61 - rozwiń Zapytanie dot. możliwości oznaczenia przejść dla pieszych wykonanych z kostki polbruk w miejscowości Krzywin w bardziej widoczny sposób. zapytanie Agnieszka Szefler 2020-12-11 2020-12-28
60 - rozwiń Zapytanie dot. uzupełnienia punktów świetlnych w miejscowościach Gminy Widuchowa. zapytanie Maria Markowicz 2020-12-01 2020-12-14
59 - rozwiń Zapytanie dot. remontu drogi dojazdowej do stacji PKP Pacholęta. zapytanie Maria Markowicz 2020-12-01 2020-12-14
58 - rozwiń Zapytanie dot. możliwości ustawienia dodatkowych pojemników na odzież używaną w miejscowości Ognica. zapytanie Agnieszka Smętek 2020-11-16 2020-11-26
57 - rozwiń Zapytanie dot. usytuowania co najmniej trzech przejść dla pieszych w miejscowości Ognica. zapytanie Agnieszka Smętek 2020-11-16 2020-11-27
56 - rozwiń Zapytanie dot. możliwości ustawienia wiaty na działce nr 425/2 znajdującej się w miejscowości Ognica. zapytanie Agnieszka Smętek 2020-09-22 2020-10-02
55 - rozwiń Interpelacja dot. rozkładu jazdy dla dowozów szkolnych w oparciu o linię regularną w Gminie Widuchowa. interpelacja Agnieszka Smętek 2020-09-22 2020-10-02
54 - rozwiń Zapytanie dot. dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Widuchowa. zapytanie Agnieszka Smętek 2020-07-28 2020-08-06
53 - rozwiń Zapytanie dot. planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 705/12 w miejscowości Ognica. zapytanie Agnieszka Smętek 2020-07-28 2020-08-05
52 - rozwiń Interpelacja dot. inwestycji Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej. interpelacja Jadwiga Hasiuk 2020-07-14 2020-07-17
51 - rozwiń Interpelacja dot. zapewnienia transportu autobusowego dla mieszkańców Gminy Widuchowa. interpelacja Jadwiga Hasiuk 2020-07-14 2020-07-17
50 - rozwiń Zapytanie dot. kosztów poniesionych z budżetu Gminy Widuchowa na zorganizowanie referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Widuchowa przed upływem kadencji. zapytanie Jadwiga Hasiuk 2020-07-14 2020-07-20
49 - rozwiń Zapytanie dot. przebudowy ulicy Bulwary Rybackie w Widuchowej. zapytanie Jadwiga Hasiuk 2020-02-10 2020-02-24
48 - rozwiń Zapytanie dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widuchowa oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w Krzywinie. zapytanie Jadwiga Hasiuk 2020-02-10 2020-02-17
47 - rozwiń Zapytanie dot. przebudowy drogi przez miejscowość Marwice. zapytanie Jadwiga Hasiuk 2020-02-10 2020-02-24
46 - rozwiń Zapytanie dot. pozwolenia na użytkowanie pomieszczeń zapytanie Jadwiga Hasiuk 2020-02-04 2020-02-18
45 - rozwiń Zapytanie dot. rewitalizacji zabytkowych kamienic przy ul. Grunwaldzkiej w Widuchowej. zapytanie Jadwiga Hasiuk 2020-02-04 2020-02-17
44 - rozwiń Zapytanie dot. godzin pracy Zastępcy Wójta Gminy Widuchowa. zapytanie Jadwiga Hasiuk 2020-02-04 2020-02-18
43 - rozwiń Zapytanie dot. wykorzystania funduszu sołeckiego Sołectwa Widuchowa w roku 2019. zapytanie Jadwiga Hasiuk 2020-02-04 2020-02-11
42 - rozwiń Zapytanie dot. przywrócenia linii komunikacyjnej Gryfino - Czarnówko - Pacholęta - Marwice - Gryfino zapytanie Maria Markowicz 2020-01-16 2020-01-30
41 - rozwiń Zapytanie dot. wypadku Wójta Gminy Widuchowa podczas pełnienia obowiązków służbowych zapytanie Jadwiga Hasiuk 2020-01-09 2020-01-23
40 - rozwiń Zapytanie dot. ochrony przeciwpożarowej w Gminie Widuchowa zapytanie Agnieszka Smętek 2020-01-09 2020-01-23
39 - rozwiń Zapytanie dot. zagwarantowania środków w budżecie Gminy Widuchowa na 2020 r. w związku z utworzeniem stanowiska zastępcy wójta zapytanie Jadwiga Hasiuk 2020-01-09 2020-01-22
38 - rozwiń Zapytanie dot. rozbiórki spalonej stodoły w Rynicy zapytanie Jadwiga Hasiuk 2020-01-09 2020-01-23
37 - rozwiń Zapytanie dot. sprawy sądowej pomiędzy Gminą Widuchowa a Województwem Zachodniopomorskim w zakresie korekt finansowych przy dofinansowaniu inwestycji zapytanie Jadwiga Hasiuk 2020-01-09 2020-01-22
36 - rozwiń Zapytanie dot. zwrotu podatku VAT za lata 2011-2015 zapytanie Jadwiga Hasiuk 2019-12-11 2019-12-23
35 - rozwiń Zapytanie dot. uzupełnienia punktów świetlnych w miejscowości Czarnówko zapytanie Maria Markowicz 2019-12-11 2019-12-27
34 - rozwiń Zapytanie dot. remontu drogi dojazdowej do stacji PKP Pacholęta interpelacja Maria Markowicz 2019-12-11 2019-12-19
33 - rozwiń Zapytanie dot. zakupu elementów siłowni zewnętrznej do miejscowości Rynica. zapytanie Jadwiga Hasiuk 2019-11-28 2019-12-12
32 - rozwiń Interpelacja dot. dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa. interpelacja Jadwiga Hasiuk 2019-11-28 2019-12-12
31 - rozwiń Interpelacja dot. remontu świetlicy wiejskiej w Pacholętach. interpelacja Maria Markowicz 2019-11-04 2019-11-12
30 - rozwiń Interpelacja dot. wprowadzenia systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Widuchowa. interpelacja Jadwiga Hasiuk 2019-11-04 2019-11-15
29 - rozwiń Zapytanie dot. kosztów udziału Gminy Widuchowa w Kongresie Kobiet w Warszawie zapytanie Jadwiga Hasiuk 2019-10-30 2019-11-12
28 - rozwiń Zapytanie dot. utrzymania czystości ulic oraz terenów zielonych i parków w Gminie Widuchowa zapytanie Agnieszka Smętek 2019-10-30 2019-11-12
27 - rozwiń Zapytanie dot. konkursu dla nowych pracowników Urzędu Gminy Widuchowa zapytanie Jadwiga Hasiuk 2019-10-30 2019-11-12
26 - rozwiń Zapytanie dot. kosztów związanych z Kongresem Kobiet w Warszawie. zapytanie Jadwiga Hasiuk 2019-10-03 2019-10-17
25 - rozwiń Zapytanie dot. przygotowanie Gminy Widuchowa do realizacji zadania "Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi". zapytanie Jadwiga Hasiuk 2019-10-03 2019-10-17
24 - rozwiń Zapytanie dot. skargi na p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. zapytanie Jadwiga Hasiuk 2019-10-03 2019-10-17
23 - rozwiń Zapytanie dot. korekty finansowej płatności końcowej środków otrzymanych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 - projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej". zapytanie Jadwiga Hasiuk 2019-10-03 2019-10-17
22 - rozwiń Zapytanie dot. podania nazwy firmy i kosztów wykonania "Analizy arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 oświatowych jednostek organizacyjnych z propozycją przyjęcia rozwiązań dla organu prowadzącego". zapytanie Jadwiga Hasiuk 2019-10-03 2019-10-17
21 - rozwiń Zapytanie dot. kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. zapytanie Jadwiga Hasiuk 2019-10-03 2019-10-17
20 - rozwiń Zapytanie dot. zawieszenia przewozów na linii komunikacyjnej Gryfino- Pacholęta-Marwice-Gryfino zapytanie Maria Markowicz 2019-10-01 2019-10-11
19 - rozwiń Zapytanie dot. inwestycji w miejscowości Ognica zapytanie Agnieszka Smętek 2019-09-10 2019-09-24
18 - rozwiń Interpelacja dot. rozwoju zbiorowego transportu publicznego w Gminie Widuchowa interpelacja Agnieszka Smętek 2019-09-10 2019-09-24
17 - rozwiń Zapytanie dot. zamknięcia świetlicy wiejskiej w Pacholętach zapytanie Maria Markowicz 2019-08-26 2019-09-04
16 - rozwiń Zapytanie dot. wykorzystania funduszu sołeckiego Sołectwa Rynica w zakresie wykonania projektu, zakupu, montażu urządzeń siłowni zewnętrznych zapytanie Jadwiga Hasiuk 2019-08-26 2019-09-04
15 - rozwiń Zapytanie dot. przejęcia cmentarza w miejscowości Pacholęta zapytanie Maria Markowicz 2019-06-14 2019-06-26
14 - rozwiń Zapytanie dot. programu otwarte strefy aktywności zapytanie Maria Markowicz 2019-06-14 2019-06-26
13 - rozwiń Interpelacja dot. udzielania przez Gminę Widuchowa dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej interpelacja Jadwiga Hasiuk 2019-06-14 2019-06-28
12 - rozwiń Interpelacja dot. zasad użytkowania pomieszczenia Poczty Polskiej na świetlicę wiejską w Widuchowej oraz zasad użytkowania pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy na punkt pocztowy interpelacja Jadwiga Hasiuk 2019-06-14 2019-06-26
11 - rozwiń Zapytanie dot. zmiany obwodu szkolnego zapytanie Agnieszka Smętek 2019-05-30 2019-06-13
10 - rozwiń Zapytanie dot. zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w związku ze strajkiem nauczycieli zapytanie Jadwiga Hasiuk 2019-04-11 2019-04-23
9 - rozwiń Zapytanie dot. zwołania posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki oraz Samorządu i Oświaty w dn. 05 marca 2019 r. zapytanie Jadwiga Hasiuk 2019-04-11 2019-04-24
8 - rozwiń Zapytanie dot. zapewnienia intymności pacjenta w Przychodni Rodzinnej w Widuchowej zapytanie Zbigniew Pałka 2019-04-11 2019-04-23
7 - rozwiń Zapytanie dot. pojemnika Polskiego Czerwonego Krzyża na odzież używaną zapytanie Agnieszka Smętek 2019-03-06 2019-03-18
6 - rozwiń Zapytanie dot. drogi gminnej położonej na działce nr 412 zapytanie Agnieszka Smętek 2019-03-06 2019-03-18
5 - rozwiń Zapytanie dot. przycięcia drzew na działce gminnej zapytanie Agnieszka Smętek 2019-03-06 2019-03-18
4 - rozwiń Zapytanie dot. rozmieszczenia hydrantów przeciwpożarowych w miejscowości Ognica. zapytanie Agnieszka Smętek 2019-02-13 2019-02-25
3 - rozwiń Zapytanie dot. znaków drogowych usytuowanych przy drogach gminnych w miejscowośco Ognica. zapytanie Agnieszka Smętek 2019-02-13 2019-02-26
2 - rozwiń Informacja dotycząca lamp oświetleniowych w miejscowości Ognica. zapytanie Jadwiga Hasiuk 2019-01-17 2019-01-30
1 - rozwiń Informacja dotycząca funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Ognicy oraz zatrudnienia osoby na stanowisko palacza C.O. zapytanie Agnieszka Smętek 2018-12-05 2018-12-18