Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 1 7 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Kamila Grzybowska przeciw
2 Dariusz Filipiak za
3 Janusz Kulka za
4 Małgorzata Łęczewska za
5 Jadwiga Hasiuk przeciw
6 Agnieszka Smętek przeciw
7 Grzegorz Gunia przeciw
8 Agnieszka Szefler nieobecny
9 Małgorzata Paradisz wstrzymał się
10 Zbigniew Pałka przeciw
11 Bogusława Siebert przeciw
12 Anna Zawadzka za
13 Łukasz Mańkowski nieobecny
14 Jan Rębacz za
15 Maria Markowicz przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 2 6 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Kamila Grzybowska przeciw
2 Dariusz Filipiak za
3 Janusz Kulka za
4 Małgorzata Łęczewska nieobecny
5 Jadwiga Hasiuk przeciw
6 Agnieszka Smętek przeciw
7 Grzegorz Gunia przeciw
8 Agnieszka Szefler nieobecny
9 Małgorzata Paradisz wstrzymał się
10 Zbigniew Pałka wstrzymał się
11 Bogusława Siebert przeciw
12 Anna Zawadzka za
13 Łukasz Mańkowski nieobecny
14 Jan Rębacz za
15 Maria Markowicz przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 3 0 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Kamila Grzybowska wstrzymał się
2 Dariusz Filipiak za
3 Janusz Kulka za
4 Małgorzata Łęczewska nieobecny
5 Jadwiga Hasiuk za
6 Agnieszka Smętek wstrzymał się
7 Grzegorz Gunia za
8 Agnieszka Szefler nieobecny
9 Małgorzata Paradisz za
10 Zbigniew Pałka za
11 Bogusława Siebert za
12 Anna Zawadzka za
13 Łukasz Mańkowski nieobecny
14 Jan Rębacz za
15 Maria Markowicz wstrzymał się
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 3 0 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Kamila Grzybowska za
2 Dariusz Filipiak za
3 Janusz Kulka za
4 Małgorzata Łęczewska nieobecny
5 Jadwiga Hasiuk wstrzymał się
6 Agnieszka Smętek wstrzymał się
7 Grzegorz Gunia za
8 Agnieszka Szefler nieobecny
9 Małgorzata Paradisz za
10 Zbigniew Pałka za
11 Bogusława Siebert za
12 Anna Zawadzka za
13 Łukasz Mańkowski nieobecny
14 Jan Rębacz za
15 Maria Markowicz wstrzymał się