Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Widuchowa

Kontakt

Kontakt z Biurem Rady.

Ewa Stefańska - Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego
(91) 416 72 55
org@widuchowa.pl