Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 1 0 0 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Kamila Grzybowska za
2 Dariusz Filipiak za
3 Małgorzata Łęczewska za
4 Jadwiga Hasiuk za
5 Agnieszka Smętek wstrzymał się
6 Agnieszka Szefler za
7 Małgorzata Paradisz za
8 Zbigniew Pałka za
9 Anna Zawadzka za
10 Jan Rębacz za
11 Maria Markowicz za
12 Janusz Kulka nieobecny
13 Grzegorz Gunia nieobecny
14 Bogusława Siebert nieobecny
15 Łukasz Mańkowski nieobecny