Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot. remontu świetlicy wiejskiej w Pacholętach.

Numer: 31, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2019-11-04, data przekazania: 2019-11-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maria Markowicz radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju, data odpowiedzi: 2019-11-12