Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Informacja dotycząca funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Ognicy oraz zatrudnienia osoby na stanowisko palacza C.O.

Numer: 1, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2018-12-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Smętek radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjny, data odpowiedzi: 2018-12-18