Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. znaków drogowych usytuowanych przy drogach gminnych w miejscowośco Ognica.

Numer: 3, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2019-02-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Smętek radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju, data odpowiedzi: 2019-02-26