Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. uzupełnienia punktów świetlnych w miejscowościach Gminy Widuchowa.

Numer: 60, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2020-12-01, data przekazania: 2020-12-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maria Markowicz radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rozwoju Lokalnego , data odpowiedzi: 2020-12-14