Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 705/12 w miejscowości Ognica.

Numer: 53, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2020-07-28, data przekazania: 2020-07-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Smętek radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rozwoju Lokalnego, data odpowiedzi: 2020-08-05