Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Rewizyjna

Data posiedzenia
11-07-2024, godz. 11:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Gminy Widuchowa; ul. Grunwaldzka 8; 74-120 Widuchowa - Sala konferencyjna

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie posiedzenia.
  • 2. Kontrola Gminnego Przedszkola w Widuchowej. Tematyka kontroli: Kontrola realizacji procedury rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do klas I-szych publicznych szkół, publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa.
  • 3. Zamknięcie obrad.