Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Data posiedzenia
24-06-2024, godz. 09:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Gminy Widuchowa; ul. Grunwaldzka 8; 74-120 Widuchowa - Sala konferencyjna

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie posiedzenia.
  • 2. Sprawa skarg na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie.
  • 3. Zamknięcie obrad.