Przejdź do treści

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 07-05-2024
  • Uchwała powołująca: Uchwała Nr I/4/2024 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  • Zakres działania:

    Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

    rozpoznawanie skarg na działania Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Zbigniew Pałka przewodniczący Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Wróbla
2 Monika Niedźwiecka wiceprzewodniczący Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Wróbla
3 Ewa Adamiak członek Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Wróbla
4 Dariusz Filipiak członek Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Wróbla
5 Jan Rębacz członek Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Wróbla
6 Piotr Toporek członek Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Walińskiego Nasza Widuchowa