Przejdź do treści

Komisja Rewizyjna

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 07-05-2024
  • Uchwała powołująca: Uchwała Nr I/3/2024 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  • Zakres działania:

    Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

    opiniowanie wykonania budżetu gminy, kontrolowanie działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Dariusz Filipiak przewodniczący Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Wróbla
2 Katarzyna Nazar wiceprzewodniczący Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Wróbla
3 Grzegorz Adamek członek Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Adamka
4 Wojciech Kiedos członek Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Wróbla
5 Monika Niedźwiecka członek Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Wróbla
6 Zbigniew Pałka członek Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Wróbla