Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. pojemnika Polskiego Czerwonego Krzyża na odzież używaną

Numer: 7, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2019-03-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Smętek radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju, data odpowiedzi: 2019-03-18