Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. wysokości odprawy Wójt Gminy Widuchowa oraz urlopu wypoczynkowego w latach 2018, 2019, 2020 r.

Numer: 65, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2021-02-15, data przekazania: 2021-02-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jadwiga Hasiuk radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Organizacyjny, data odpowiedzi: 2021-03-01