Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. wykorzystania funduszu sołeckiego Sołectwa Widuchowa w roku 2019.

Numer: 43, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2020-02-04, data przekazania: 2020-02-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jadwiga Hasiuk radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Finansowy, data odpowiedzi: 2020-02-11