Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. sprawy sądowej pomiędzy Gminą Widuchowa a Województwem Zachodniopomorskim w zakresie korekt finansowych przy dofinansowaniu inwestycji

Numer: 37, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2020-01-09, data przekazania: 2020-01-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jadwiga Hasiuk radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Finansowy, data odpowiedzi: 2020-01-22