Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot. dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa.

Numer: 32, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2019-11-28, data przekazania: 2019-11-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jadwiga Hasiuk radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Samodzielne Stanowisko do spraw Oświaty, Kultury i Sportu, data odpowiedzi: 2019-12-12