Komisja Rewizyjna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2019-03-15 uchwałą nr V/33/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Łukasz Mańkowski członek
Zbigniew Pałka 1 wiceprzewodniczący
Jan Rębacz członek
Agnieszka Smętek członek Nasza Gmina
Agnieszka Szefler 0przewodniczący
Małgorzata Łęczewska członek