Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Widuchowa

Komisja Finansów i Gospodarki

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Finansów i Gospodarki

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-21 uchwałą nr I/7/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Finansów i Gospodarki

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1) opiniowanie w sprawach dotyczących ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska;
2) konsultacje i opiniowanie budżetu (plan i realizacja);
3) opiniowanie w sprawach dotyczących majątku gminy;
4) opiniowanie i współtworzenie planów społeczno - gospodarczych gminy;
5) opiniowanie w sprawach dotyczących stawek podatków i opłat;
6) opiniowanie w sprawach dotyczących gospodarowania mieniem komunalnym;
7) opiniowanie podziału środków z rezerwy celowej.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jadwiga Hasiuk 1 wiceprzewodniczący Nasza Gmina
Janusz Kulka członek
Łukasz Mańkowski członek
Małgorzata Paradisz członek
Jan Rębacz 0przewodniczący
Agnieszka Szefler członek