Komisja Finansów i Gospodarki

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Finansów i Gospodarki

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-21 uchwałą nr I/7/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Finansów i Gospodarki

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Gunia 1 wiceprzewodniczący
Jadwiga Hasiuk członek Nasza Gmina
Janusz Kulka członek
Małgorzata Paradisz członek
Zbigniew Pałka członek
Jan Rębacz 0przewodniczący
Agnieszka Szefler członek