Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Widuchowa

Komisja Samorządu i Oświaty

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Samorządu i Oświaty

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-21 uchwałą nr I/6/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Samorządu i Oświaty

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1) opiniowanie w sprawach dotyczących jednostek pomocniczych;
2) opiniowanie w sprawach dotyczących oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej i sportu;
3) opiniowanie w sprawach dotyczących porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
4) konsultowanie i opiniowanie zagadnień dotyczących współdziałania z innymi gminami i organizacjami;
5) opiniowanie aktów prawnych dotyczących ustalania nazw ulic i placów, wznoszenia pomników, nadawania honorowego obywatelstwa gminy.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Kulka członek
Maria Markowicz członek Nasza Gmina
Małgorzata Paradisz członek
Anna Zawadzka 0przewodniczący
Małgorzata Łęczewska 1 wiceprzewodniczący