Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Widuchowa

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2019-03-15 uchwałą nr V/34/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

rozpoznawanie skarg na działania Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Kamila Grzybowska członek
Grzegorz Gunia 1 wiceprzewodniczący
Maria Markowicz członek Nasza Gmina
Zbigniew Pałka 0przewodniczący
Anna Zawadzka członek