Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2019-03-15 uchwałą nr V/34/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Kamila Grzybowska 0przewodniczący
Grzegorz Gunia członek
Maria Markowicz członek Nasza Gmina
Bogusława Siebert 1 wiceprzewodniczący
Anna Zawadzka członek