Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. możliwości ustawienia wiaty na działce nr 425/2 znajdującej się w miejscowości Ognica.

Numer: 56, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2020-09-22, data przekazania: 2020-09-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Smętek radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rozwoju Lokalnego, data odpowiedzi: 2020-10-02