Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot. zapewnienia transportu autobusowego dla mieszkańców Gminy Widuchowa.

Numer: 51, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2020-07-14, data przekazania: 2020-07-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jadwiga Hasiuk radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rozwoju Lokalnego, data odpowiedzi: 2020-07-17