Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. kosztów poniesionych z budżetu Gminy Widuchowa na zorganizowanie referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Widuchowa przed upływem kadencji.

Numer: 50, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2020-07-14, data przekazania: 2020-07-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jadwiga Hasiuk radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Finansowy, data odpowiedzi: 2020-07-20