Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. przebudowy ulicy Bulwary Rybackie w Widuchowej.

Numer: 49, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2020-02-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jadwiga Hasiuk radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rozwoju Lokalnego , data odpowiedzi: 2020-02-24