Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. przebudowy drogi przez miejscowość Marwice.

Numer: 47, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2020-02-10, data przekazania: 2020-02-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jadwiga Hasiuk radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wojt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska. Gospodarki Odpadami i Rozwoju Lokalnego, data odpowiedzi: 2020-02-24