Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. zagwarantowania środków w budżecie Gminy Widuchowa na 2020 r. w związku z utworzeniem stanowiska zastępcy wójta

Numer: 39, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2020-01-09, data przekazania: 2020-01-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jadwiga Hasiuk radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Finansowy, data odpowiedzi: 2020-01-22