Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. rozbiórki spalonej stodoły w Rynicy

Numer: 38, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2020-01-09, data przekazania: 2020-01-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jadwiga Hasiuk radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju, data odpowiedzi: 2020-01-23