Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. zwrotu podatku VAT za lata 2011-2015

Numer: 36, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2019-12-11, data przekazania: 2019-12-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jadwiga Hasiuk radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Finansowy, data odpowiedzi: 2019-12-23