Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. remontu drogi dojazdowej do stacji PKP Pacholęta

Numer: 34, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2019-12-11, data przekazania: 2019-12-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maria Markowicz radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju, data odpowiedzi: 2019-12-19