Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. zakupu elementów siłowni zewnętrznej do miejscowości Rynica.

Numer: 33, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2019-11-28, data przekazania: 2019-11-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jadwiga Hasiuk radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju, data odpowiedzi: 2019-12-12