Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot. wprowadzenia systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Widuchowa.

Numer: 30, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2019-11-04, data przekazania: 2019-11-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jadwiga Hasiuk radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju, data odpowiedzi: 2019-11-15