Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. kosztów udziału Gminy Widuchowa w Kongresie Kobiet w Warszawie

Numer: 29, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2019-10-30, data przekazania: 2019-10-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jadwiga Hasiuk radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Finansowy, data odpowiedzi: 2019-11-12