Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. przygotowanie Gminy Widuchowa do realizacji zadania "Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi".

Numer: 25, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2019-10-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jadwiga Hasiuk radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju, data odpowiedzi: 2019-10-17