Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. skargi na p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie.

Numer: 24, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2019-10-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jadwiga Hasiuk radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Organizacyjny, data odpowiedzi: 2019-10-17