Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Widuchowa

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Zapytanie dot. korekty finansowej płatności końcowej środków otrzymanych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 - projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej".

Numer: 23, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2019-10-03

Zapytanie zostało złożone przez Klub Radnych Nasza Gmina w składzie Przewodnicząca  Klubu Jadwiga Hasiuk, członkowie Maria Markowicz, Agnieszka Smętek.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jadwiga Hasiuk radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Finansowy, data odpowiedzi: 2019-10-17