Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. inwestycji w miejscowości Ognica

Numer: 19, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2019-09-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Smętek radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju, data odpowiedzi: 2019-09-24