Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. zamknięcia świetlicy wiejskiej w Pacholętach

Numer: 17, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2019-08-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maria Markowicz radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju, data odpowiedzi: 2019-09-04