Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. przejęcia cmentarza w miejscowości Pacholęta

Numer: 15, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2019-06-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maria Markowicz radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju, data odpowiedzi: 2019-06-26