Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot. udzielania przez Gminę Widuchowa dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej

Numer: 13, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Widuchowa
data wpływu: 2019-06-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jadwiga Hasiuk radny Nasza Gmina

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Widuchowa

Wydział merytoryczny: Referat Finansowy, data odpowiedzi: 2019-06-28