Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 4 1 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Kamila Grzybowska wstrzymał się
2 Dariusz Filipiak za
3 Janusz Kulka za
4 Małgorzata Łęczewska za
5 Jadwiga Hasiuk wstrzymał się
6 Agnieszka Smętek przeciw
7 Agnieszka Szefler za
8 Małgorzata Paradisz za
9 Zbigniew Pałka za
10 Anna Zawadzka za
11 Łukasz Mańkowski wstrzymał się
12 Jan Rębacz za
13 Maria Markowicz wstrzymał się
14 Grzegorz Gunia nieobecny
15 Bogusława Siebert nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 1 3 1 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Dariusz Filipiak za
2 Janusz Kulka za
3 Małgorzata Łęczewska za
4 Jadwiga Hasiuk przeciw
5 Agnieszka Smętek przeciw
6 Agnieszka Szefler za
7 Małgorzata Paradisz za
8 Zbigniew Pałka za
9 Anna Zawadzka za
10 Łukasz Mańkowski wstrzymał się
11 Jan Rębacz za
12 Maria Markowicz przeciw
13 Kamila Grzybowska nieoddany
14 Grzegorz Gunia nieobecny
15 Bogusława Siebert nieobecny